• Trang chủ
  • Nautilus - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nautilus
0_lon-Nautilus-House.jpg

Những công trình kiến trúc độc đáo trên thế giới (P.26) - Nautilus House (Mexico) : Ngôi nhà vỏ ốc, một thiết kế tuyệt vời thể hiện tài năng và sự sáng tạo của con người

14-11-2020

(kyluc.vn - WorldKings.org) Một ngôi nhà kỳ ảo với thiết kế hình vỏ sò đại diện cho phong cách kiến trúc thủy sinh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ