• Trang chủ
  • Nestle - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nestle
0_2011a.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.24) - Đề Xuất Kỷ Lục - Nestlé (Thụy Sĩ): Công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất thế giới

20-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nestlé của Thụy Sĩ là công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ