• Trang chủ
  • New york - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > New york
0_kickstarter_sl_bp_lead1.png

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.299. Kickstarter (Bang New York) : Nền tảng huy động vốn cho nhà khởi nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ

19-08-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Kickstarter là nền tảng huy động vốn , cho phép những nhà kinh doanh có khả năng phát triển sản phẩm trình bày dự án của mình, nhằm gọi vốn từ người dùng trên Kickstarter ở phạm vi toàn cầu. Đây là nền tảng huy động vốn cho người khởi nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 7 của 13 trang (124 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ