• Trang chủ
  • New zealand - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > New zealand
0_37b.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Blue Lake (New Zealand): Độc đáo hồ tự nhiên tinh khiết nhất thế giới, sạch như nước cất

03-07-2020

Blue Lake, New Zealand là hồ tự nhiên tinh khiết nhất thế giới, sạch như nước cất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 6 trang (52 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ