• Trang chủ
  • Nextpay - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nextpay
0_hoan-tat-sap-nhap-nextpay-tro-thanh-to-chuc-thanh.jpg

Hoàn tất sáp nhập, NextPay trở thành tổ chức thanh toán điện tử lớn nhất Việt Nam

13-06-2019

Sau khi sáp nhập hai doanh nghiệp thanh toán Vimo và mPOS, NextPay Holdings tuyên bố tạo ra mạng lưới chấp nhận thanh toán điện tử lớn nhất tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ