• Trang chủ
  • Nft - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nft
0_krama-nft.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.272) – Krama NFT Marketplace (Campuchia) : Nền tảng quảng bá hình ảnh Campuchia thông qua các tác phẩm NFT đầu tiên Đông Dương

25-11-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Mục đích chính của Krama NFT Marketplace là bảo tồn và quảng bá nghệ thuật Campuchia cũng như tăng doanh thu cho các nghệ sĩ và di sản địa phương

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ