• Trang chủ
  • Ngành sản sinh ra nhiều triệu phú và tỷ phú usd nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngành sản sinh ra nhiều triệu phú và tỷ phú usd nhất
0_ti-phu.jpg

Top 10 ngành sản sinh ra nhiều triệu phú và tỷ phú USD nhất

19-06-2020

Theo Wealth-X, tài chính ngân hàng là lĩnh vực có nhiều triệu phú, tỷ phú USD nhất, theo sau là ngành dịch vụ kinh doanh - tiêu dùng và bất động sản.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ