• Trang chủ
  • Ngày sinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngày sinh
0_ky-niem-ngay-sinh-Nha-tho-To-Huu.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 100 năm kỷ niệm ngày sinh Nhà thơ Tố Hữu (4/10/1920 – 4/10/2020)

04-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được mệnh danh là người gieo vần vĩ đại của nền thơ cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, nhà thơ Tố Hữu đã sống một cuộc đời trọn vẹn với cách mạng, với nghệ thuật, thơ ca.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ