• Trang chủ
  • Ngân hàng đầu tiên tại việt nam triển khai giải pháp ekyc thử nghiệm định danh khách hàng trực tuyến online - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngân hàng đầu tiên tại việt nam triển khai giải pháp ekyc thử nghiệm định danh khách hàng trực tuyến online
0_VPBank-dinh-danh-dien-tu-eKYC.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.536]: Ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp eKYC thử nghiệm định danh khách hàng trực tuyến online

22-07-2020

(Vietmaster) Giải pháp eKYC do VPBank phát triển cho phép ngân hàng vượt qua mọi rào cản địa lý, thời gian để định danh khách hàng 100% online dựa vào thông tin sinh trắc học (biometrics), không cần gặp trực tiếp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ