• Trang chủ
  • Ngôn ngữ lập trình javascript - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngôn ngữ lập trình javascript
0_79u.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.43 - Brendan Eich – Người sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình JavaScript – ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra những trang web tương tác

08-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Brendan Eich là người sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình JavaScript – ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra những trang web tương tác.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ