• Trang chủ
  • Người đồng sáng lập - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người đồng sáng lập
0_kyluc-vn_VietKings_Ross-McWhirter.jpg

Ngày này năm xưa: 'Cha đẻ' sách kỷ lục thế giới bị ám sát

27-11-2018

Ngày 27/11/1975, người đồng sáng lập kiêm biên tập viên của sách các kỷ lục thế giới Guinness, ông Ross McWhirter đã bị bắn chết bên ngoài nhà riêng ở bắc London, Anh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ