• Trang chủ
  • Người đi bộ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người đi bộ
0_Mlab-Antwerp-texting-lanes.jpg

Điểm tin kỷ lục: Anh mở làn đường dành cho người đi bộ dán mắt vào điện thoại đầu tiên trên thế giới

25-09-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Với mong muốn mọi người khi bị va vào nhau khi vừa đi bộ, vừa dán mắt vào điện thoại nước Anh đã sáng tạo ra làn đường đi dành riêng cho những người đi bộ nhưng thích dán mắt vào điện thoại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ