• Trang chủ
  • Người có bộ sưu tập bản đồ nhiều nhất vn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người có bộ sưu tập bản đồ nhiều nhất vn
0_nha-nghien-cuu-nguyen-dinh-dau.png

(VietKings Values ‎‎2005-2017) Chân dung Kỷ lục gia Việt Nam (P.10) GS.Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu - Người có bộ sưu tập bản đồ nhiều nhất VN

18-08-2017

(Kỷ lục - Vietkings) Với 3000 tấm bản đồ Việt Nam do các tác giả trong nước và nước ngoài vẽ từ mấy trăm năm trước, trong đó có hơn 100 bản đồ liên quan đến biển đảo Việt Nam, bộ sưu tập của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu là một bằng chứng xác thực nhất về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ