• Trang chủ
  • Người có nhiều công trình đoạt giải thưởng trong lĩnh vực sáng tạo khcn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người có nhiều công trình đoạt giải thưởng trong lĩnh vực sáng tạo khcn
0_kyluc-vn_Vietkings-Value_P-190_-AHLD-TS-Ky-Luc-G.jpg

(VietKings.Values) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.190) AHLĐ, TS, Kỷ Lục Gia Hoàng Đức Thảo: Người Việt đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạo KHCN trên thế giới

20-09-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Anh hùng lao động –Tiến sĩ Hoàng Đức Thảo, tác giả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, người dẫn dắt và khởi phát các ý tưởng công nghệ và đưa các phát minh sáng chế đến ứng dụng thực tiễn, đương kim Kỷ lục Việt Nam: Người Việt Nam đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạo khoa học công nghệ trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ