• Trang chủ
  • Người sáng tạo nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người sáng tạo nhất thế giới
0_1810a.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.75 - Frank Whittle: Cha đẻ của động cơ máy bay phản lực

18-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trong khi viết luận án tại làng Cranwell, ông đã hình thành các khái niệm cơ bản liên quan đến việc tạo ra động cơ phản lực, sau đó ông đã đăng ký thành công bằng sáng chế cho thiết kế của mình vào năm 1930.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ