• Trang chủ
  • Người sáng tạo ra máy tích xách tay laptop đầu tiên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người sáng tạo ra máy tích xách tay laptop đầu tiên
0_138g.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.25 - Bill Moggridge – Người sáng tạo ra máy tích xách tay laptop đầu tiên

14-08-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bill Moggridge là người sáng tạo ra máy tích xách tay laptop đầu tiên. Chiếc máy tính xách tay đầu tiên có tên Grid Compass do ông thiết kế vào 1979.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ