• Trang chủ
  • Người tàn tật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người tàn tật
0_lon-BrawnAbility.jpg

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm kỷ lục gia tinh hoa thế giới (P.52) – Ralph Braun (Hoa Kỳ): Người đã cách mạng hóa việc di chuyển cho người tàn tật.

08-09-2020

(WorldKings.org) Ralph William Braun sinh ngày 18 tháng 12 năm 1940 và qua đời ngày 8 tháng 2 năm 2013. Sinh ra với chứng Loạn dưỡng cơ, nhưng Ralph không đầu hàng số phận. Thay vào đó, ông đã nghĩ cách đưa bản thân và hàng triệu người khuyết tật khác trở thành người có ích cho xã hội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ