• Trang chủ
  • Người việt nam đầu tiên biên soạn từ điển cười - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người việt nam đầu tiên biên soạn từ điển cười
0_kyluc-vn_Vietkings-Value_P-192_Nha-tho_Ky-luc-gia.jpg

(VietKings.Values) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.193) Nhà thơ, Kỷ lục gia Phạm Thiên Thư - Người Việt Nam đầu tiên biên soạn từ điển cười

24-09-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Nhà thơ Phạm Thiên Thư là người Việt Nam đầu tiên viết từ điển cười bằng thơ và cũng là người thi hóa Kinh Hiền Ngu theo thể thơ lục bát. Năm 2009, với tác phẩm “Kinh Hiền” ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Người thi hóa Kinh Hiền Ngu theo thể thơ lục bát dài nhất Việt Nam” với 12.000 câu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ