• Trang chủ
  • Ngọn cờ việt nam tại đấu trường khắc nghiệt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngọn cờ việt nam tại đấu trường khắc nghiệt
0_kyluc-vn_vietworld-world_Tang_Nguyet-Minh_hanh-tri.jpg

Người phụ nữ Việt chạy gần 10 giờ dưới trời -32 độ C ở Bắc Cực

02-05-2018

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục 42km tại cuộc thi Marathon Bắc Cực đã giương cao ngọn cờ Việt Nam tại đấu trường khắc nghiệt này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ