• Trang chủ
  • Ngọn núi ở butan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngọn núi ở butan
0_2011i.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.24) - Đề Xuất Kỷ Lục - Gangkhar Puensum (Bu-tan): Ngọn núi cao nhất chưa từng bị chinh phục trên thế giới

20-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Gangkhar Puensum ở Bu-tan là ngọn núi cao nhất chưa từng bị chinh phục trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ