• Trang chủ
  • Ngọn núi lửa có 3 hồ nước thay đổi màu sắc liên tục độc đáo nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngọn núi lửa có 3 hồ nước thay đổi màu sắc liên tục độc đáo nhất thế giới
0_85s.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Mt. Kelimutu (Indonesia): Ngọn núi lửa có 3 hồ nước thay đổi màu sắc liên tục độc đáo nhất thế giới

08-05-2020

Mt. Kelimutu, Indonesia là ngọn núi lửa có 3 hồ nước thay đổi màu sắc liên tục độc đáo nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ