• Trang chủ
  • Nghệ sĩ nổi tiếng trần nữ yên khê và thương hiệu sơn mài hanoia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghệ sĩ nổi tiếng trần nữ yên khê và thương hiệu sơn mài hanoia
0_Dia-son-mai-duong-dai-Viet-vao-bo-suu-tap-Bao-tang.jpg

Đĩa sơn mài đương đại Việt vào bộ sưu tập Bảo tàng Guimet

11-07-2019

Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet (Paris, Pháp) vừa công bố tiếp nhận tác phẩm sơn mài đương đại Việt vào bộ sưu tập của mình.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ