• Trang chủ
  • Nghệ thuật độc đáo được tạo ra bằng cách đi bộ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghệ thuật độc đáo được tạo ra bằng cách đi bộ
0_ANH-2.jpg

Nghệ thuật độc đáo được tạo ra bằng cách đi bộ

03-10-2019

Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên tuyết này khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng khi chúng được tạo nên bằng cách đi bộ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ