• Trang chủ
  • Nghệ thuật thư họa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghệ thuật thư họa
0_thu-hoa-le-vu-ky-luc-01.jpg

Đầu Xuân, tìm hiểu về nghệ thuật Thư họa qua bộ 8 bức tranh Thư họa, Thư pháp Tâm linh đạt Kỷ lục Việt Nam

27-01-2021

(Kỷ lục - VietKings) Kỷ lục gia, Họa sĩ Lê Vũ – người từng đạt Kỷ lục Việt Nam là "Người vẽ thư họa danh nhân nhiều nhất" năm 2010 đã tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong môn nghệ thuật độc đáo này với Kỷ lục mới với "Bộ tranh gồm 8 bức kết hợp thư họa, thư pháp chủ đề về Tâm linh Tôn giáo bằng chất liệu sơn dầu trên trên vải toan lớn nhất" vào tháng 12 năm 2020.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ