• Trang chủ
  • Nghị lực phi thường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghị lực phi thường
0_nghi-luc.jpg

Những minh chứng sống động cho nghị lực phi thường của con người

21-08-2017

Mỗi bức ảnh dưới đây là minh chứng về nghị lực phi thường của con người, vượt qua khó khăn thử thách để biến những điều không thể thành có thể.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ