• Trang chủ
  • Nghiên cứu khoa học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghiên cứu khoa học
0_kyluc-vn_VietKings_-Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-h.jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.83 Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Gruzia

25-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Gruzia là viện khoa học chủ yếu của Gruzia. Từ khi thành lập cho tới tháng 11 năm 1990 Viện được đặt tên là Viện hàn lâm Khoa học Cộng hòa xã hội Xô Viết Gruzia. Viện có nhiệm vụ điều phối việc nghiên cứu khoa học ở Gruzia và phát triển quan hệ với các viện hàn lâm cùng trung tâm khoa học của các nước ngoài. Từ tháng 11 năm 1990, viện đổi tên thành "Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Gruzia" như hiện nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 21 trang (203 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ