• Trang chủ
  • Nghiên cứu khoa học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghiên cứu khoa học
0_kyluc-vn_Top-100-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-noi-tien.jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.53 Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

27-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia được Quốc hội của Malaysia thành lập vào năm 1995 và được ví như một “Két đựng Ý tưởng” của quốc gia đối với các vấn đề liên quan đến sự đổi mới khoa học, công nghệ và khoa học kỹ thuật.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 21 trang (203 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ