• Trang chủ
  • Ngoài hành tinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngoài hành tinh
0_UFO.jpg

Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập nhóm nghiên cứu UFO

25-11-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo thành lập nhóm chuyên thu thập và nghiên cứu những dữ liệu về vật thể bay không xác định (UFO).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 5 trang (41 bài)12345>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ