• Trang chủ
  • Ngoại ngữ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngoại ngữ
0_AA-DU.jpg

[WORLDKINGS] Best Thế Giới – Duolingo: Ứng dụng học ngoại ngữ phổ biến nhất trên thế giới.

12-03-2020

(Kyluc.vn - Bestplus.vn) Theo thống kê của trang educationalappstore, Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ