• Trang chủ
  • Nguyễn phương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nguyễn phương
0_DJI_0013.png

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.207] Trường đua Đại Nam - Trường đua thể thao tốc độ phức hợp với 5 loại hình đua đầu tiên tại Việt Nam

26-09-2019

(Kỷ lục - VietKings) Trường đua Đại Nam được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60-70 ha, sẽ bao gồm các làng đua ngựa trên đất nền, trên cỏ; đua chó, đua môtô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1,5km theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là trường đua thể thao tốc độ phức hợp với 5 loại hình đua đầu tiên tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ