• Trang chủ
  • Nhà bán lẻ sách điện tử hàng đầu tại nga - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà bán lẻ sách điện tử hàng đầu tại nga
0_sach-nga.jpg

Top 50 nhà xuất bản lớn nhất thế giới (P.39) - EKSMO–AST: Danh mục sách đa dạng thể loại của nhà xuất bản lớn nhất nước Nga

22-02-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) EKSMO – AST là nhà xuất bản có lợi ích chung lớn nhất ở Nga. Danh sách của công ty bao gồm sách hư cấu và phi hư cấu, sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên cũng như các ấn phẩm tham khảo và giáo dục.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ