• Trang chủ
  • Nhà cung cấp độc lập các dịch vụ quản lý khiếu nại lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà cung cấp độc lập các dịch vụ quản lý khiếu nại lớn nhất thế giới
0_241s.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.329] - Crawford & Company (Mỹ): Nhà cung cấp độc lập các dịch vụ quản lý khiếu nại lớn nhất thế giới

25-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Crawford tiếp tục mở rộng việc cung cấp các sản phẩm của mình cho ngành bảo hiểm. Năm 1968, Crawford trở thành một công ty giao dịch công khai. Năm 1971, Crawford có giới thiệu một dịch vụ yêu cầu bồi thường 24/7 mới được gọi là MAYDAY.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ