• Trang chủ
  • Nhà hàng dưới biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà hàng dưới biển
0_5444655923505333784994738705497146982670581n-15539.jpg

Điểm tin kỷ lục: Bên trong nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới ở Na Uy

29-08-2019

[VIETKING - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới ở Na Uy vừa được đưa vào danh sách “Những nơi tuyệt vời nhất thế giới 2019” của Tạp chí Time.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ