• Trang chủ
  • Nhà kính - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà kính
0_uc-phat-thai-bang-o.jpg

Úc đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050

29-10-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) Australia đang tiến gần tới cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 khi trở ngại lớn nhất cho điều này đã được gỡ bỏ. Đảng Quốc gia, thành phần của chính phủ liên đảng vừa đồng ý về mặt nguyên tắc với mục tiêu này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ