• Trang chủ
  • Nhà khoa học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà khoa học
0_kyluc-vn_nha-di-truyen-hoc-tien-phong-Paul-Kammere.jpg

Top 10 ý tưởng lớn làm thay đổi thế giới – Số 7: Bi kịch của một nhà di truyền học tiên phong Paul Kammerer

25-05-2018

Paul Kammerer (1880 - 1926, ở Puchberg am Schneeberg) là một nhà sinh vật học người Áo đã nghiên cứu và ủng hộ lý thuyết của Lamarckism, lý thuyết cho rằng sinh vật có thể truyền đến đặc điểm của chúng trong vòng đời.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 9 trang (82 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ