• Trang chủ
  • Nhà khoa học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà khoa học
0_le-van-tri.jpg

Nhà khoa học sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Việt Nam

16-06-2017

TS Lê Văn Tri từ chối nhiều cơ hội kinh doanh để tập trung nghiên cứu, hiện sở hữu 21 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ sinh học.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 9 trang (82 bài)Đầu<...6789>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ