• Trang chủ
  • Nhà máy điện lớn nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà máy điện lớn nhất
0_121a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.308 - Sihwa Lake Tidal Power Station (Hàn Quốc): Nhà máy điện thủy triều lớn nhất thế giới

13-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Khi hoàn thành vào năm 2011, nó đã vượt qua nhà máy điện thủy triều Rance 240 MW – là đơn vị giữ kỷ lục nhà máy điện thủy triều lớn nhất thế giới trong 45 năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ