• Trang chủ
  • Nhà máy sáp lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà máy sáp lâu đời nhất thế giới
0_1510f.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.245] - Cire Trudon (Pháp): Nhà máy sản xuất sáp lâu đời nhất thế giới

15-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cire Trudon là một nhà sản xuất nến của Pháp và là nhà máy sản xuất sáp lâu đời nhất trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ