• Trang chủ
  • Nhà phê bình phim quốc tế (fipresci) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà phê bình phim quốc tế (fipresci)
0_WCSA-2019-Top-50-giai-thuong-noi-tieng-tren-th.jpg

[WCSA 2019] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới (P.17) Giải thưởng về điện ảnh FIPRESCI (FIPRESCI Awards), Pháp

23-05-2019

(#Kỷ Lục-VietKings)Liên đoàn các Nhà phê bình Phim Quốc tế (FIPRESCI) là một hiệp hội của các tổ chức quốc gia về các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp và các nhà báo điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới về xúc tiến và phát triển văn hoá điện ảnh và quyền lợi chuyên nghiệp về bảo vệ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ