• Trang chủ
  • Nhà quản lý - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà quản lý
0_185g.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.136] - BlackRock (Mỹ): Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới

18-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) BlackRock, Mỹ là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ