• Trang chủ
  • Nhà sáng lập - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sáng lập
0_KYLUC-VN_1000-NHA-SANG-LAP-CONG-NGHE-TAI-CHINH-THE.jpg

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 14: Walter de Oude, nhà sáng lập và CEO của Singapore Life (Singapore)

28-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Singapore Life cung cấp các giải pháp lâu dài cho các khách hàng có giá trị đơn giản, an toàn và bảo mật, công ty cố gắng cung cấp các giải pháp theo yêu cầu, biến hiệu quả mô hình kinh doanh thành giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 13 trang (121 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ