• Trang chủ
  • Nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới
0_1510b.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.177] - Coopers Brewery Limited (Úc): Nhà sản xuất thiết bị nấu bia tại nhà lớn nhất thế giới

15-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Coopers Brewery Limited, Úc là nhà sản xuất thiết bị nấu bia tại nhà lớn nhất thế giới. Cổ phần của nó chủ yếu thuộc sở hữu của đại gia đình Cooper, cơ cấu tổ chức và sự đa dạng trong cổ phần của công ty đã gây khó khăn cho việc bán cổ phần ra bên ngoài gia đình.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ