• Trang chủ
  • Nhà sản xuất kim loại lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sản xuất kim loại lớn nhất thế giới
0_282q.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.345] - Ball Corporation (Mỹ): Nhà sản xuất hộp đựng đồ uống và thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế lớn nhất thế giới

28-02-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ball Corporation chính là nhà sản xuất hộp đựng đồ uống và thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ