• Trang chủ
  • Nhà sản xuất nước tương lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sản xuất nước tương lớn nhất thế giới
0_307j.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.193] - Foshan Haitian Flavouring & Food Co (Trung Quốc): Nhà sản xuất nước tương lớn nhất thế giới

31-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Foshan Haitian Flavouring & Food Co, Trung Quốc là nhà sản xuất nước tương lớn nhất thế giới, với doanh số hằng năm trên tỷ yuan.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ