• Trang chủ
  • Nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới
0_hua.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Huawei tiếp tục là nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới

02-07-2020

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Huawei và Samsung cũng đã được thu hẹp, có thể nói là rất sát sao.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ