• Trang chủ
  • Nhà sản xuất xà bông lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sản xuất xà bông lớn nhất thế giới
0_134z18.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.117] - Unilever (Anh): Nhà sản xuất xà bông lớn nhất thế giới

14-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Unilever, Anh là nhà sản xuất xà bông lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ