• Trang chủ
  • Nhà tù nhỏ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà tù nhỏ nhất thế giới
0_nha-tu-dac-biet-3.jpg

Điẻm tin kỷ lục: Khám phá nhà tù nhỏ nhất thế giới, cùng chế độ làm việc có một không hai

13-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Sark có cờ và «đảo huy» riêng, cũng có nhà tù nhỏ nhất thế giới đang hoạt động.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ