• Trang chủ
  • Nhà thờ bằng gỗ lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà thờ bằng gỗ lớn nhất thế giới
0_1911o.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.23) - Đề Xuất Kỷ Lục - Nhà thờ Kerimaki (Phần Lan): Nhà thờ bằng gỗ lớn nhất thế giới

20-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nhà thờ Kerimaki ở Phần Lan là nhà thờ bằng gỗ lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ