• Trang chủ
  • Nhân quyền - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhân quyền
0_2912z10.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.55) - Đề Xuất Kỷ Lục - Desmond Mpilo Tutu (Nam Phi): Người đoạt giải Nobel hòa bình vì những hoạt động tích cực nhằm bảo vệ nhân quyền

30-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Desmond Mpilo Tutu, Nam Phi là người đoạt giải Nobel hòa bình vì những hoạt động tích cực nhằm bảo vệ nhân quyền.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ