• Trang chủ
  • Nhỏ nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhỏ nhất
0_fuglekonge.jpg

Điểm tin kỷ lục: Tước mào vàng - Loài chim nhỏ nhất châu Âu

13-12-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Tước mào vàng trưởng thành chỉ nặng từ 4,5 đến 7 gram với chiều dài tính cả đuôi thường không vượt quá 9,5 cm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 11 trang (107 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ