• Trang chủ
  • Nhỏ nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhỏ nhất
0_NB00001.jpg

Điểm tin kỷ lục: Cảm biến ảnh nhỏ nhất thế giới có kích thước chỉ bằng một ... hạt bụi

24-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: So sánh OVM6948 với kích thước trung bình của một cảm biến trên máy ảnh Full-frame hay ASP-H, có thể thấy rằng công nghệ ngày nay đã đạt được những bước tiến vô cùng đáng kinh ngạc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 10 trang (99 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ